Bilag 8. Fuldmagtsforhold

Til med bindende virkning for kommunen at underskrive checks og overførselsbilag er nedennævnte personer bemyndiget:

  • Jytte Skipper Møller
  • Poul Hjøllund
  • Rikke Jul Særmark
  • Elin Behrendt Nielsen

Checks og bankoverførselsbilag skal underskrives af to personer i forening. Der er ingen beløbsbegrænsninger for checkudstedelse og bankoverførsler.

Ved modtagelse af penge fra banken skal kun kvitteres med underskrift fra en af de nævnte personer.