Handelsbetingelser

Elever i 10. klasse på Nørrevangsskolen kan leje en bærbar PC i skoleåret 2016/2017. Det koster 500 kr.

Når man lejer en bærbar computer, sker det efter aftale og på visse betingelser. Kommunen har tegnet forsikringer på de enkelte maskiner i tilfælde af tyveri på skolen. Hvis maskinen stjæles udenfor skolens matrikel, er det den enkelte husstands ansvar at være forsikret. Derudover er der nogle formalia i forbindelse med udlånet af den bærbare PC samt tilbehør, som du accepterer, når du lejer:

  1. Eleven låner pc’en og ekstraudstyr på eget og forældres ansvar.

  2. Pc’en er ved udlevering udstyret med licenserede programmer, og der må på intet tidspunkt forefindes ulovlige installationer eller kopier af ulovlige programmer og filer på maskinen.

  3. Pc’en må gerne bruges i det daglige udenfor skolen til skolearbejde.

  4. Pc’en skal altid behandles med varsomhed.

  5. Eleven er ansvarlig for at rapportere uregelmæssigheder på pc’en til den IT-ansvarlige på skolen.

  6. Pc’en er udleveret uden skavanker, og skal tilbageleveres på samme måde. Al omgang og slid på pc’en og tilbehør – der ikke kan henføres til normal brug – er for elevens / forældrenes regning.

  7. Pc’en og tilbehør leveres tilbage til skolen enten ved skoleskift, ved meddelelse fra skolens ledelse eller ved ophør af behov.