Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune.

Indkøbs- og udbudspolitikken gælder for hele Randers Kommune. Den er rettet mod kommunens ansatte, men i høj grad også mod leverandører, der ønsker at kende rammerne for kommunens indkøb og udbud.

Se politikken

Sikrer borgerne

Økonomisk ansvarlighed, helhedsbetragtninger og samhandel er væsentlige elementer i den nye politik. Derudover er der fokus på bæredygtighed i forhold til klima, miljø og socialt ansvar.

Randers Kommune ønsker at fremstå som én kunde i forhold til vores omverden. På den måde sikrer vi borgerne størst mulig gevinst ud fra en helhedsbetragtning.