Budget 2019 - 2022

Torsdag d. 11. oktober 2018 blev budget 2019-2022 vedtaget i forbindelse med 2. behandling af budgettet.