Budget 2018 - 2021

Fredag 22. september 2017 indgik Venstre og Dansk Folkeparti forlig om budget 2018-2021.

Se teksten i budgetforliget her

Pressemeddelelser om budgetforlig 218-2021

Oversigt over ændringer budgetforlig 2018-2021

Dagsorden for 2. behandling af budget 2018-2021 inkl øvrige ændringsforslag

Basisbudget 2018-21

Nedenfor ses basisbudgettet drøftet på byrådsseminaret samt dertilhørende bilag.

Materiale:  

Plancher fra Byrådets budgetseminar 31. august 2017  

Basisbudget 2018-21

Bilag:

Bilag 2 Ændringer siden budget 2017-20

Bilag 3 Oversigt over tillægsbevillinger på drift og anlæg

Bilag 4 Oversigt over skatter og tilskudsudligning i basisbudget 2018-21

Bilag 5 Investeringsoversigt for budget 2018-21

Bilag 6 Oversigt over henviste sager, ønsker og projekter, der ophører i budgetperioden

Bilag 61 Ønsker alle udvalg

Bilag 62 Midler til markedsføring

Effektiviseringspotentialer inden for drift af veje og de grønne områder

Effektiviseringskatalog

Microsoft Office – og kommunale samarbejder

Budgetbemærkninger til basisbudgettet

Her kan du finde budgetbemærkningerne til basisbudgettet på drift og anlæg for budget 2018-2021.

Budgetbemærkningerne til drift er opdelt efter udvalg og bevillingsniveau. Under hvert udvalg findes en beskrivelse af området, budgetmål i 2018, hovedtal og forudsætninger samt nøgletal.

Budgetbemærkningerne til anlæg indeholder en overordnet investeringsliste samt en nærmere beskrivelse af de enkelte anlæg fordelt på udvalgene.