Budget 2018 - 2021

Fredag 22. september 2017 indgik Venstre og Dansk Folkeparti forlig om budget 2018-2021.

Se teksten i budgetforliget her

Pressemeddelelser om budgetforlig 2018-2021

Årsbudgettet

Årsbudgettet indeholder en overordnet beskrivelse af kommunens budget for 2018-2021, og de forudsætninger, der ligger bag. 

Se hele Årsbudgettet her

I årsbudgettet kan du læse om resultatopgørelsen og de økonomiske styringsmål samt budgetforliget. 

Bagerst i årsbudgettet findes hovedoversigt, sammendrag, bevillingsoversigt, tværgående artsoversigt samt investeringsoversigten. 

Budgetbemærkninger

Her kan du finde budgetbemærkningerne på drift og anlæg for budget 2018-2021.

Budgetbemærkningerne til drift er opdelt efter udvalg og bevillingsniveau. Under hvert udvalg findes en beskrivelse af området, budgetmål i 2018, hovedtal og forudsætninger samt nøgletal.

Budgetbemærkningerne til anlæg indeholder en nærmere beskrivelse af de enkelte anlæg fordelt på udvalgene. 

De samlede budgetbemærkninger kan hentes her.
Desuden findes en samlet takstoversigt samlet takstoversigt her.