Budget 2017 - 2020

Torsdag den 22. september 2016 indgik Venstre og Dansk Folkeparti forlig om budget 2017-2020.

Årsbudgettet indeholder en overordnet beskrivelse af kommunens budget for 2017-20 og de forudsætninger, der ligger bag.

Her kan du læse om budgetforliget, resultatopgørelse, de økonomiske styringsmål m.m. Der er også en nærmere beskrivelse af de enkelte poster i resultatopgørelsen: Skatter og tilskud, den skattefinansierede drift, anlægsbudgettet og finansposterne.

I bilagene til årsbudgettet finder du hele budgetforliget.

Bagerst i hæftet findes hovedoversigt, sammendrag, bevillingsoversigt og tværgående artsoversigt.

Budgetbemærkninger 2017-2020, Bind 1 - Drift er opdelt efter udvalg og bevillingsområder. Under hvert udvalg findes en beskrivelse af hvert område indenfor udvalget, ligesom indsatsområder er beskrevet. Inden for hvert område kan du også finde hovedtallene på drift samt nøgletal.

Budgetbemærkninger 2017-2020, Bind 2 - Anlæg indeholder investeringsoversigten og en nærmere beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter.

Takstoversigt 2017