Budget 2016 - 2019

Der blev indgået budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti den 24. september 2015, og budgettet blev endeligt godkendt i byrådet den 8. oktober

Årsbudget

Se årsbudget 2016

I budgettet finder du også resultatopgørelsen og kassebeholdningen for 2016 - 19. Du kan læse om skatter og tilskud, den skattefinansierede drift, anlægsbudgettet og finansposterne.

Derudover kan du læse om budgetforliget, og hvilke ændringer forliget har på driften og på anlægssiden.

I bilagene til årsbudgettet finder du hele budgetforliget inkl. tillægsforlig. Bagerst i hæftet findes hovedoversigt, sammendrag, bevillingsoversigt, tværgående artsoversigt, investeringsoversigt og en takstoversigt.

Budgetbemærkninger 2016-2019 Bind 1 Drift er opdelt efter udvalg. Under hvert udvalg findes en beskrivelse af hvert område indenfor udvalget, ligesom indsatsområder er beskrevet. Inden for hvert område kan du også finde hovedtallene på drift samt nøgletal.

Budgetbemærkninger 2016-2019 Bind 2 Anlæg og finansiering indeholder en nærmere beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter samt et notat om de finansielle poster.