Budget 2015 - 2018

Årsbudget 2015 blev endeligt vedtaget 9. oktober 2014 på grundlag af et budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF.

Årsbudget

Se årsbudget 2015

I budgettet finder du også resultatopgørelsen og kassebeholdningen for 2015 - 18. Du kan læse om skatter og tilskud, den skattefinansierede drift, anlægsbudgettet og finansposterne.

Derudover kan du læse om budgetforliget, og hvilke ændringer forliget har på driften og på anlægssiden.

I bilagene til årsbudgettet finder du hele budgetforliget inkl. tillægsforlig. Bagerst i hæftet findes hovedoversigt, sammendrag, bevillingsoversigt, tværgående artsoversigt, investeringsoversigt og en takstoversigt.

Budgetbemærkninger 2015-2018 Bind 1 Drift er opdelt efter udvalg. Under hvert udvalg findes en beskrivelse af hvert område indenfor udvalget, ligesom indsatsområder er beskrevet. Inden for hvert område kan du også finde hovedtallene på drift samt nøgletal.

Budgetbemærkninger i bind 1 for de enkelte udvalg (Beskæftigelse, Økonomi, Børn og skole, social, Miljø og teknik, Kultur og fritid, Sundhed og ældre og Landdistrikt) kan ses her på siden.

Budgetbemærkninger 2015-2018 Bind 2 Anlæg og finansiering indeholder en nærmere beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter samt et notat om de finansielle poster.