Budget 2014 - 2017

Årsbudget 2014 blev endeligt vedtaget 10. oktober 2013 på grundlag af et budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Det konservative folkeparti og løsgænger Erik Poulsen.

Årsbudget

I budgettet finder du også resultatopgørelsen og kassebeholdningen for 2014 - 17. Du kan læse om skatter og tilskud, den skattefinansierede drift, anlægsbudgettet og finansposterne.

Derudover kan du læse om budgetforliget, og hvilke ændringer forliget har på driften og på anlægssiden.

Se årsbudget 2014

I bilagene til årsbudgettet finder du hele budgetforliget inkl. tillægsforlig. Bagerst i hæftet findes hovedoversigt, sammendrag, bevillingsoversigt, tværgående artsoversigt, investeringsoversigt og en takstoversigt med de væsentligste takster.

En udførlig takstoversigt for 2014 kan ses her: Takstoversigt 2014

Se udvalgenes driftsbudgetter

Her på siden finder du links til hver enkelt udvalgs driftsbudgetter:
(Arbejdsmarked, Økonomi, Børn og skole, social, Miljø og teknik, Kultur og fritid, Sundhed og ældre og Landdistrikt)

Budgetbemærkninger 2014-2017 Bind 1 Drift er opdelt efter udvalg. Under hvert udvalg findes en beskrivelse af hvert område indenfor udvalget, ligesom indsatsområder er beskrevet. Inden for hvert område kan du også finde hovedtallene på drift samt nøgletal.

Budgetbemærkninger 2014-2017 Bind 2 Anlæg og finansiering indeholder en nærmere beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter samt et notat om de finansielle poster.