Budget 2013 - 2016

18 af Randers byråds 31 medlemmer indgik 21. september 2012 forlig om budget 2013-2016.

Årsbudget

Her finder du Årsbudget 2013, hvor du kan læse om budgetforliget, og hvilke ændringer forliget har på driften og på anlægssiden.

I årsbudgettet finder du også resultatopgørelsen og kassebeholdningen for 2013 - 16. Du kan læse om skatter og tilskud, den skattefinansierede drift, anlægsbudgettet og finansposterne.

Se årsbudget 2013

I bilagene til årsbudgettet finder du hele budgetforliget inkl. tillægsforlig. Bagerst i hæftet findes hovedoversigt, sammendrag, bevillingsoversigt, tværgående artsoversigt, investeringsoversigt og en takstoversigt med de væsentligste takster.

Budgetbemærkninger 2013-2016 Bind 1 Drift er opdelt efter udvalg. Under hvert udvalg findes en beskrivelse af hvert område indenfor udvalget, ligesom indsatsområder er beskrevet. Inden for hvert område kan du også finde hovedtallene på drift samt nøgletal.

Budgetbemærkninger 2013-2016 Bind 2 Anlæg indeholder en nærmere beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter samt et notat om de finansielle poster.