Budget 2012 - 2015

28 ud af 31 byrådsmedlemmer indgik 8. september 2011 forlig om budget 2012-15.

Her finder du Årsbudget 2012, hvor du kan læse om budgetforliget, og hvilke ændringer forliget har på driften og på anlægssiden.

I årsbudgettet finder du også resultatopgørelsen og kassebeholdningen for 2012 - 15. Du kan læse om skatter og tilskud, den skattefinansierede drift, anlægsbudgettet og finansposterne.

Se årsbudget 2012

Bilag

I bilagene til årsbudgettet finder du hele budgetforliget inkl. tillægsforlig. Bagerst i hæftet findes hovedoversigt, sammendrag, bevillingsoversigt, tværgående artsoversigt, investeringsoversigt og en takstoversigt med de væsentligste takster.

En udførlig takstoversigt for 2012 kan ses her på siden.

Budgetbemærkninger 2012-2015 Bind 1 Drift er opdelt efter udvalg. Under hvert udvalg findes en beskrivelse af hvert område indenfor udvalget, ligesom indsatsområder er beskrevet. Inden for hvert område kan du også finde hovedtallene på drift samt nøgletal.

Budgetbemærkninger 2012-2015 Bind 2 Anlæg indeholder en nærmere beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter samt et notat om de finansielle poster.