Randersmodellen

Randersmodellen er en styringsmodel, der både giver byrådet mulighed for at styre kommunen og samtidig giver lokalt råderum til de kommunale ledere og medarbejdere.

Økonomisk decentralisering giver råderum for lokale ledere.

Læs mere om Randersmodellen.

Et af redskaberne er den økonomiske decentralisering, som giver lederne udstrakt frihed til bestemme, hvordan budgettet skal anvendes.

Et andet vigtigt redskab er de 2-4 årige aftaler mellem de decentrale enheder (kaldet aftaleenheder) og byrådet, som fastsætter målene og rammerne.

Læs mere om de decentrale enheders aftaler og økonomi.